Pojedyncze spotkania, z elementami psychoedukacji, podczas których rozmawiamy o potrzebach i problemach pacjenta.

psycholog Joanna Marszalska

Długofalowy proces spotkań z psychologiem – gdzie pracujemy nad osiągnięciem celów osobistych, zawodowych  lub społecznych.

psycholog Joanna Marszalska

Wypracowanie lub uprawomocnienie w środowisku własnego stylu managerskiego, oparcie na wartościach, w zgodzie ze sobą oraz w wolności. Wybór drogi zawodowej oraz budowa autonomiczności i niezależności.

psycholog Joanna Marszalska

Obca kultura – inny język, inna mentalność i relacje z ludźmi, polityka i funkcjonowanie kraju. Jeśli mieszkasz w innym kraju, niż się urodziłaś/eś i czujesz trudność – to pomoc psychologiczna pomoże Ci ułożyć się z inną kulturą, przy jednoczesnym pozostaniu sobą. 

Podczas spotkań z psychologiem uzyskasz wsparcie w utrzymaniu stabilności emocjonalnej związanej ze szczególnie trudną sytuacją życiową (przeprowadzka, strata bliskiej osoby, rozwód, choroba).

psycholog Joanna Marszalska

Pomoc psychologiczna

Spotkania z psychologiem biznesu dedykowane i ukierunkowane na rozwiązanie problemów związanych z życiem zawodowym, rozwojem w pracy, redukcją stresu.

Kobiety wysoko wrażliwe w biznesie – wymagają szczególnego, psychologicznego podejścia i zrozumienia. Sesje z psychologiem biznesu pomogą rozwiązać problemy związane ze strefą zawodową w zgodzie z kobiecą, wysoką wrażliwością.​

Zmiany są nieoderwalną częścią dzisiejszego świata – nowa praca, miejsce zamieszkania, kultura, rozstania i nowe relacje. Spotkania z psychologiem pomogą Ci adaptować się do zmian – regulować ich tempo i ilość.

Call Now Button